Birkenes

Viser resultat etter treff i "Birkenes"

Avløpsanlegg

Avløpsanlegg renser eller transporter kloakk, spillvann og regnvann vekk fra bebodde steder. Eksempler på dette er minirenseanlegg, infiltrasjonsanlegg og sandfilteranlegg.

Folkehøgskoler IF

Folkehøgskoler er skoler med allmennutdanning, men har ingen formell eksamen. Folkehøgskolene er internatskoler, og de har valgt å organisere seg i to grener. De frilynte skolene driver ut fra et pedagogisk syn uten utgangspunkt i religion. Disse er tilknyttet Informasjonskontor for folkehøgskolen (IF).


Folkehøgskoler IKF

Folkehøgskoler er skoler med allmennutdanning, men har ingen formell eksamen. Folkehøgskolene er internatskoler, og de har valgt å organisere seg i to grener. Folkehøgskolene med kristent verdigrunnlag er tilknyttet Informasjonskontor for kristen folkehøgskole (IKF).


Grafiske tjenester

Tilbydere av grafiske tjenester produserer profileringsprodukter av forskjellige typer på oppdrag. Grafikere kan hjelpe organisasjoner og bedrifter med eksempelvis utvikling av ny logo, omslag og profil. Tilbydere av grafiske tjenester jobber ofte i tett samarbeid med organisasjonens markedsavdeling for å sikre en helhetlig og sammenhengende profil.
Kommuner

Kommuner er Norges laveste administrative og folkevalgte nivå. Kommunens ansvarsområder inkluderer basisoppgaver som helsetjenester, skole og barnehager. Alle norske kommuner er en del av en fylkeskommune. Det er i Norge 430 kommuner, og størst er Oslo.

Skoler (grunnskoler), kommunale

Grunnskolen betegner den 10-årige obligatoriske skolegangen i Norge. Grunnskolen omfatter både barneskolen og ungdomsskolen. Grunnskolen bygger på et prinsipp om en likeverdig og tilpasset opplæring. Alle barn som oppholder seg i Norge i mer enn tre måneder har rett til grunnskoleopplæring.Sykehjem (somatiske)

Et sykehjem er en institusjon for de med større behov for omsorg enn det som kan opprettholdes av hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Somatiske sykehjem omfatter pleie av pasienter som ikke klarer det på egen hånd.