Evje og Hornnes

Evje og Hornnes kommune ligger i Aust-Agder fylke. Evje og Hornnes ble slått sammen til en kommune i 1960.

Kommunen har omtrent 3500 innbyggere og strekker seg over et areal på 550 km2. Evje og Hornnes kommune er en av Sørlandets største ”elgkommuner”.

Næringslivet i Evje og Hornnes består av for det meste av offentlig sektor. Kommunen er handelssenter og skolesenter for indre Agder-regionen. Kommunen er tilrettelagt for næringslivsetablering, med relativt god infrastruktur.

De største arbeidsplassene er i kommunen, statlig tjenesteyting, varehandel og bygg/anlegg. Ellers er reiseliv og turisme satsningsområde i kommunen.

Viser resultat etter treff i "Evje og Hornnes"

Energiomsetning

Energiomsetning finnes i alt fra kraftverk og elektriske overføringsledninger til panelovner, varmepumper og bilmotorer.

Kommuner

Kommuner er Norges laveste administrative og folkevalgte nivå. Kommunens ansvarsområder inkluderer basisoppgaver som helsetjenester, skole og barnehager. Alle norske kommuner er en del av en fylkeskommune. Det er i Norge 430 kommuner, og størst er Oslo.Skoler (grunnskoler), kommunale

Grunnskolen betegner den 10-årige obligatoriske skolegangen i Norge. Grunnskolen omfatter både barneskolen og ungdomsskolen. Grunnskolen bygger på et prinsipp om en likeverdig og tilpasset opplæring. Alle barn som oppholder seg i Norge i mer enn tre måneder har rett til grunnskoleopplæring.


Sykehjem (somatiske)

Et sykehjem er en institusjon for de med større behov for omsorg enn det som kan opprettholdes av hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Somatiske sykehjem omfatter pleie av pasienter som ikke klarer det på egen hånd.Videregående skoler, fylkeskommunale

Videregående skoler bygger videre på grunnskolen i Norge. All ungdom i den aktuelle aldersgruppen har rett til tre års videregående utdanning. Den videregående utdanningen fører fram til yrkeskompetanse eller studiekompetanse.