2972_bilde_lite.jpeg

Aurland

Aurland ligg fint til inst i Sognefjorden, sentralt på stamvegen mellom Bergen og Oslo (E-16). Kommunen har om lag 1700 innbyggjarar, og ein fantastisk natur byr på populære reisemål, der Flåmsbana, Aurlandsdalen og verdsarvområdet Nærøyfjorden er dei mest kjende.

Utsiktspunktet Stegastein (biletet) ligg på Snøvegen, Fv. 243, og er ein del av satsinga Nasjonale Turistvegar i regi av Statens Vegvesen. Ved sida av reiseliv og kommunal tenesteyting, er dei største næringsverksemdene knytt til kraft, anlegg og eit veksande grønt kompetansemiljø.

Verdas lengste bilvegtunnel, Lærdalstunnelen (24,5 km), knyter Aurland til ein variert arbeidsmarknad med industri i Årdal, landbruk og sjukehus i Lærdal, samt  større kunnskapsverksemder i regionsenteret Sogndal.
 

Stegastein ©Foto: Bjørn Andresen / Statens vegvesen

 

Viser resultat etter treff i "Aurland"

Energiomsetning

Energiomsetning finnes i alt fra kraftverk og elektriske overføringsledninger til panelovner, varmepumper og bilmotorer.
Kommuner

Kommuner er Norges laveste administrative og folkevalgte nivå. Kommunens ansvarsområder inkluderer basisoppgaver som helsetjenester, skole og barnehager. Alle norske kommuner er en del av en fylkeskommune. Det er i Norge 430 kommuner, og størst er Oslo.
Skoler (grunnskoler), kommunale

Grunnskolen betegner den 10-årige obligatoriske skolegangen i Norge. Grunnskolen omfatter både barneskolen og ungdomsskolen. Grunnskolen bygger på et prinsipp om en likeverdig og tilpasset opplæring. Alle barn som oppholder seg i Norge i mer enn tre måneder har rett til grunnskoleopplæring.


Sykehjem (somatiske)

Et sykehjem er en institusjon for de med større behov for omsorg enn det som kan opprettholdes av hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Somatiske sykehjem omfatter pleie av pasienter som ikke klarer det på egen hånd.


Videregående skoler, fylkeskommunale

Videregående skoler bygger videre på grunnskolen i Norge. All ungdom i den aktuelle aldersgruppen har rett til tre års videregående utdanning. Den videregående utdanningen fører fram til yrkeskompetanse eller studiekompetanse.