Bremanger

Bremanger kommune ligger ute ved kysten i Sogn og Fjordane fylke. Kommunen er blant annet kjent for å ha Nord-Europas høyeste sjøklippe, Hornelen.

Kommunen er også kjent for å ha et av Nord-Europa største helleristningsfelt.

Bremanger har et areal på 833 km2 og om lag 3900 innbyggere. Kommunens største tettsted er Svelgen, som også er kommunesenter.

Bremanger kommune blir delt inn i ytre og indre del. Den indre delen er fastlandet i kommunen, mens den ytre delen er de to øyene Bremangerlandet og Frøya.

Viser resultat etter treff i "Bremanger"


Kommuner

Kommuner er Norges laveste administrative og folkevalgte nivå. Kommunens ansvarsområder inkluderer basisoppgaver som helsetjenester, skole og barnehager. Alle norske kommuner er en del av en fylkeskommune. Det er i Norge 430 kommuner, og størst er Oslo.Skoler (grunnskoler), kommunale

Grunnskolen betegner den 10-årige obligatoriske skolegangen i Norge. Grunnskolen omfatter både barneskolen og ungdomsskolen. Grunnskolen bygger på et prinsipp om en likeverdig og tilpasset opplæring. Alle barn som oppholder seg i Norge i mer enn tre måneder har rett til grunnskoleopplæring.


Sykehjem (somatiske)

Et sykehjem er en institusjon for de med større behov for omsorg enn det som kan opprettholdes av hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Somatiske sykehjem omfatter pleie av pasienter som ikke klarer det på egen hånd.