Averøy

Averøy kommune ligger på Nordmøre i Møre og Romsdal fylke. Kommunen består av én stor øy og flere mindre.

Averøy ligger ut mot Norskehavet og er omgitt av flere fjordarmer. Øyene som tilhører kommunen er blant annet Ramsøya, Langøya, Sandøya, Hasseløy, Honningsøya og Kjønnøya.

Tradisjonelt har kommunens viktigste næringer vært jordbruk og fiskeri. I dag er det derimot et allsidig næringsliv med store prosessbaserte industribedrifter, reiseliv, marine og maritime næringer. Den største arbeidsplassen på Averøy er kommunen med omtrent 450 ansatte. Averøy har totalt 5500 innbyggere.

Møtepunktet mellom Kvernesfjorden, Bremnesfjorden og Freifjorden er fortidens veikryss. Krysset er et kulturminneområde der det er påvist flere funn fra eldre jernalder.

Viser resultat etter treff i "Averøy"


Kommuner

Kommuner er Norges laveste administrative og folkevalgte nivå. Kommunens ansvarsområder inkluderer basisoppgaver som helsetjenester, skole og barnehager. Alle norske kommuner er en del av en fylkeskommune. Det er i Norge 430 kommuner, og størst er Oslo.

Skoler (grunnskoler), kommunale

Grunnskolen betegner den 10-årige obligatoriske skolegangen i Norge. Grunnskolen omfatter både barneskolen og ungdomsskolen. Grunnskolen bygger på et prinsipp om en likeverdig og tilpasset opplæring. Alle barn som oppholder seg i Norge i mer enn tre måneder har rett til grunnskoleopplæring.


Sykehjem (somatiske)

Et sykehjem er en institusjon for de med større behov for omsorg enn det som kan opprettholdes av hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Somatiske sykehjem omfatter pleie av pasienter som ikke klarer det på egen hånd.