Bjugn

Bjugn kommune ligger i Sør-Trøndelag. Kommunen har over 4500 innbyggere og er areal på 384 km2.

Kommunen grenser i vest til Ørland, i nord til Åfjord og i øst til Rissa.

Tarva er en øygruppe i Bjugn som er en naturattraksjons som representerer viktige sider av historien om et allsidig kystbasert næringsliv. Kommunen har vakker og variert natur med mange muligheter for friluftsliv.

Næringslivet i Bjugn er i utbygging med flere nyetableringer av ulike bedrifter.             

Viser resultat etter treff i "Bjugn"


Energiomsetning

Energiomsetning finnes i alt fra kraftverk og elektriske overføringsledninger til panelovner, varmepumper og bilmotorer.


Kommuner

Kommuner er Norges laveste administrative og folkevalgte nivå. Kommunens ansvarsområder inkluderer basisoppgaver som helsetjenester, skole og barnehager. Alle norske kommuner er en del av en fylkeskommune. Det er i Norge 430 kommuner, og størst er Oslo.


Skoler (grunnskoler), kommunale

Grunnskolen betegner den 10-årige obligatoriske skolegangen i Norge. Grunnskolen omfatter både barneskolen og ungdomsskolen. Grunnskolen bygger på et prinsipp om en likeverdig og tilpasset opplæring. Alle barn som oppholder seg i Norge i mer enn tre måneder har rett til grunnskoleopplæring.


Sykehjem (somatiske)

Et sykehjem er en institusjon for de med større behov for omsorg enn det som kan opprettholdes av hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Somatiske sykehjem omfatter pleie av pasienter som ikke klarer det på egen hånd.Videregående skoler, fylkeskommunale

Videregående skoler bygger videre på grunnskolen i Norge. All ungdom i den aktuelle aldersgruppen har rett til tre års videregående utdanning. Den videregående utdanningen fører fram til yrkeskompetanse eller studiekompetanse.