Prosjekt 710150 Riving av tankanlegg, Lakselv lufthavn

Oppdragsgiver: Golder Associates AS (Norway) Org.nr: 988237612
Telefon: 32850771
Web: www.golder.no E-post: post@golder.no
Primær kontakt: Asbjørn Reisz
Primær kontakt e-post: asbjorn.reisz@golder.no
Utførelsessted: Porsanger
Kunngjøringen gjelder: Kontrakt
Sammendrag: Forsvarsbygg Skifte eiendom (FBSE) skal som en del av omstillingen i Forsvaret miljøsanere og rive/sikre to tankanlegg på Banak i Porsanger kommune i Finnmark. Tankanleggene er utrangert og Forsvaret har ikke lenger behov for dem, og de er overført til FBSE for avhending. FBSE planlegger å rive objektene. Planlagt oppstart for riving er våren 2017. De to tankanleggene består begge av pumpe-/filterhus på hhv. ca. 30 m2 og 50 m2 grunnflate, med tilhørende tekniske installasjoner, og 2 tanker av 100 m3. Totalt 4 tanker. Det er ved grunnundersøkelser påvist forurenset grunn ved de to tankanleggene. Et grovt anslag antyder ca. 250 m3 med forurenset jord som må graves opp ved hvert av tankanleggene, totalt 500 m3. Det gjøres oppmerksom på at disse estimatene kun er anslag, da tiltaksplanene ikke er godkjent av forurensningsmyndighetene.
Bransje(r): 10080 - Riving og sanering
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Laveste pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %: Laveste pris
Saksnr: 710150
Frist: 04.04.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 24.10.2016
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no