Fv. 531 Galåen

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region midt Org.nr: 974746123
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no E-post: firmapost.mor@vegvesen.no
Primær kontakt: Petter Bendheim
Primær kontakt e-post: petter.bendheim@vegvesen.no
Utførelsessted: Røros
Kunngjøringen gjelder: Kontrakt
Sammendrag: Forsterkning av eksisterende grusveg med pukk og asfalt. Utskifting av stikkrenner. Nødvendige følgearbeider; eksempelvis oppgradering av avkjørsler ifm. heving av vegen, etc.
Bransje(r): 60080 - Asfalt og asfaltarbeid | 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Laveste pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %: Laveste pris
Saksnr: 16/172375
Frist: 14.03.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 28.11.2016
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no