Omsorgsbolig Gruehagan, Eidsvoll kommune

Oppdragsgiver: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Org.nr: 933649768
Telefon: 66108000
Web: www.ullensaker.kommune.no E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 64822263
Primær kontakt: Lars Vegard Kjærstad
Primær kontakt e-post: lars.vegard.kjaerstad@orik.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Gruehagan er en tomt i Eidsvoll kommune, i kommunalt eie. Det skal etableres 14 omsorgsboliger med tilhørende administrasjonsdel på eiendommen. Prosjektet er et nybygg på en tomt med gode naturkvaliteter. Disse skal ivaretas i prosjektering og utførelse, så det må tas spesielle hensyn ved etablering av riggplass og byggegrop etc. slik at eksisterende skogbunn og vegetasjon ivaretas i størst mulig grad. Arkitekturen er tenkt enkel og presis, og alle overganger og detaljer skal utføres så knappe som forsvarlig er, og det er ikke anledning til å bruke avdekkende konstruksjoner, lister, beslag, dekkbord etc, med mindre dette er eksplisitt beskrevet. Der prinsippdetaljer i tilbudsunderlaget ikke er dekkende, skal det legges til grunn en tilsvarende knapp detaljering og presisjon. Prosjektet er delvis Husbankfinansiert, og deres vilkår for kvalitet i byggverket må etterkommes i tillegg til ordinære krav i forskrifter og regulering. Bygget er på ca 1300m2, kun 1. etasje.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 78945 - Entreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 24.03.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.02.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no