Fv. 761 - Gang- og sykkelveg - Sakshaug skole - Li prestegård

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region midt Org.nr: 974746123
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no E-post: firmapost.mor@vegvesen.no
Primær kontakt: M. Kashif Ilyas
Primær kontakt e-post: mohammed.kashif.ilyas@vegvesen.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Kontrakten omfatter bygging av ny g/s-veg i ca. 400 m langs Fv. 761 fra Sakshaug skole -Li prestegård. Denne g/s-vegen skal være en fortsettelse av eksisterende g/s-veg vedSakshaug skole. Bredden på g/s-vegen er 3,5 m og avstanden mellom Fv. 761 og g/s-vegener 3,0m. Bredden på 3,5 m inkluderer 3,0 m gangbane og 0,25 m skulder på hver side. Detskal etableres nytt drens- og overvannssystem langs hele strekningen og dette kobles påeksisterende system. Belysning av g/s-vegen inngår også i kontrakten.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 17.03.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.02.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no