Nymark 3 kunstgressbane

Oppdragsgiver: Bergen kommune Org.nr: 964338531
Telefon: 05556
Web: www.bergen.kommune.no E-post: postmottak@bergen.kommune.no
Primær kontakt: Ivan Todorovic
Primær kontakt e-post: ivan.todorovic@bergen.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: a) Avtaking av eksisterende kunstgress m/ifyll.b) Bortkjøring av eksisterende kunstgress m/ifyll og levering til godkjent resirkuleringsfirma.c) Legging av nytt kunstgress, kvalitet FIFA quality og Nordic standard med Pad.d) Levering av sloddOpsjoner:1) Bortkjøring og resirkulering av gamle Pad2) Legging av ny Pad3) Reparasjon av eksisterende Pad
Bransje(r): 9654 - Anleggsgartnere | 13281 - Kunstgress
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 03.04.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.03.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no