Prosjekt: E6 Biri-Otta -Tiltak avlastet vegnett Sør-Fron

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst Org.nr: 886262442
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no E-post:
Kontaktpunkt: +47 61271178
Primær kontakt: Pernille Reistadbakken
Primær kontakt e-post: pernille.reistadbakken@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Sør-Fron
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: I forbindelse med utbyggingen av E6 fra Frya til Sjoa skal det gjennomføres miljøforbedringer på det avlasta vegnettet, gamle E6. Målsetningen for tiltak på avlastet vegnett er å bidra til triveligere tettsteder og tryggere lokalveg langs gamle E6. Samtidig skal gamle E6 kunne fungere som omkjøringsveg i forbindelse med at ny E6 er stengt, som f.eks. ved ulykker og større vedlikeholdsarbeider. De to tettstedene som er berørt i Sør-Fron er Hundorp og Harpefoss. Oppdraget gjelder også innleie av maskiner og mannskap for utførelse av diverse etterarbeider fra hovedentreprise E6 Frya-Vinstra og Vinstra Vegpark. Byggherren vil styre og følge opp utførelsen av arbeidene med de maskiner som leies inn.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 21.04.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.03.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no