TY-17-04: Rehabilitering av 9. etg Tynset rådhus

Oppdragsgiver: ABAKUS AS Org.nr: 983335543
Telefon: 47476000
Web: www.abakus.as E-post: hege.loland@abakus.as
Primær kontakt: Svend Hoff Johnstad
Primær kontakt e-post: svend.hoff.johnstad@abakus.as
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Tynset
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Tynset kommune skal rehabilitere kommunestyresalen og 9. etasje i Tynset rådhus.Anbudet omfatter bygningsmessige arbeider. Øvrige fag tas gjennom eksisterende rammeavtaler. Det vil bli avholdt tilbudsbefaring/tilbudskonferanse den.17.03.2017.med fremmøte ved kommunestyresalen kl.14.00
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris 85% Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Erfaring fra tilsvarende prosjekter 15%
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 03.04.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.03.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no