Bliksland bru

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region øst Org.nr: 974725460
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no E-post: firmapost-ost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 90739085
Primær kontakt: Damir Samardzic
Primær kontakt e-post: damsam@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Østfold, Kommune: Hobøl
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Rivning av den eksisterende Bliksland bru og bygning av ny bru etter beskrivelsen ogtegninger. Det nye brua er 25 meter lang trefagverksbru med limtre fagverk sombærende konstruksjon, tverrspent limtredekke og betonglandkar påstålkjernepeler .Brua går over jernbanen på fylkesvei 204 i Hobøl kommune i Østfold. Kort strekning avveien skal også rehabiliteres i forbindelse med bygging av brua, da den nye brualigger høyere i terrenget enn den eksisterende.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører | 10080 - Riving og sanering
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 20.04.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.03.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no