E6 GS- veg Toftemo - Dovre bensin

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 02030
Primær kontakt: Line Rognstad
Primær kontakt e-post: line.rognstad@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Dovre
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Prosjektet omfatter bygging av ca. 2 km med gang- og sykkelveg langs E6 mellom Toftemo og Dovre bensin. Det skal også settes opp støyskjermer for 4 boliger samt belysning i forbindelse med en tilrettelagt kryssing nord på parsellen.Bekken Lindsøbekk skal legges om og plastres, og det skal bygges en gang- og sykkelbru over bekken. Fire busslommer skal legges om/utbedres. I nord på parsellen er det trangt på grunn av nærhet til bebyggelse, og gang- og sykkelvegen skal her ligge helt inntil E6 med kun rekkverk som trafikkskille mot E6.På ca. 800 meter av strekningen skal det graves grøft og legges ned trekkerør for høyspent.GS-vegen skal bygges fra profil Hp 19m 1740 - 3680.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 04.04.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.03.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no