Bygging av tursti

Oppdragsgiver: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Org.nr: 974764067
Telefon: 71258000
Web: www.fmmr.no E-post: postmottak@fmmr.no
Kontaktpunkt: +47 71258476
Primær kontakt: Ola Betten
Primær kontakt e-post: fmmrolbe@fylkesmannen.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Herøy
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Forsterking og nybygg av 600 meter tursti i utmark. Bruk av steinheller, grus, treverk. Helikopterfrakt av byggematerialer. Drenering av sigevann. Forankring av ca. 80 meter rekkverk. Stien ligger delvis i et naturreservat, og det kreves spesielle hensyn til terreng, plante- og dyreliv.
Bransje(r): 9654 - Anleggsgartnere
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: [VoluntaryAwardBasis]
Type forespørsel: Se konkurransegrunnlag
Frist: 12.05.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 14.03.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no