Svartholtet bofellesskap

Oppdragsgiver: Elverum kommune Org.nr: 952857991
Telefon: 62433000
Web: www.elverum.kommune.no E-post: postmottak@elverum.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 40069142
Primær kontakt: morgan johansen
Primær kontakt e-post: morgan.johansen@elverum.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Byggeoppdraget omfatter 5 omsorgsboliger i bofellesskap, med fellesrom, personalbase og felles teknisk rom, 744 m2 BTA. Bygget er på en etasje med tradisjonell byggekonstruksjon. Det skal bygges kalde sportsboder, 41 m2 BTA. Opparbeidelse av parkeringsplass og intern kjøreveg, gangveg og grøntanlegg inngår i prosjektet. Tomten er ubebygd.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 78945 - Entreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 28.04.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 14.03.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no