Utløpsledning Alnes

Oppdragsgiver: Giske kommune Org.nr: 964980721
Telefon: 70188000
Web: www.giske.kommune.no E-post: post@giske.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 70188021
Primær kontakt: Rolf Martinsen
Primær kontakt e-post: roma@giske.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Møre og Romsdal, Kommune: Giske
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Giske kommune skal samle avløpet fra bebyggelsen på Alnes, Godøya, og føre denne til en ny slamavskiller. Fra denne slamavskilleren skal det legges en ny utløpsledning ut i sjøen, samt en ny overløpsledning. Forespørselen gjelder leveranse av PE-ledninger, håndtering, lagring, sveising, vekting med betonglodder, posisjonering og legging ved Alnes:1 stk Ø250mm PE100 SDR17 utløpsledning (første del), lengde 130m.1 stk Ø200mm PE100 SDR11 utløpsledning (andre del), lengde 200m.1 stk Ø200mm PE100 SDR17 overløpsledning, lengde 115m.Rør for utløpsledning sveises sammen med overgang av PE100 SDR11.Fra slamavskiller og ned til ca. kote -7,5 i sjøen skal det etableres en grøft for utløps- og overløpsledningen. Det er fjell i området og det påregnes sprenging av grøft. Det er spesielle krav til avsjaktning av forurenset masse.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 07.04.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 14.03.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no