Rammeavtale for vedlikehald av parker og grøntområder i Florø og Brandsøy

Oppdragsgiver: Flora kommune Org.nr: 935473578
Telefon: 57756000
Web: www.flora.kommune.no E-post: postmottak@flora.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 92830066
Primær kontakt: Jetmund Rygg
Primær kontakt e-post: jetmund.rygg@flora.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Flora
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Anskaffelsen omfattar vår, sommar og haustvedlikehald av kommunale parkar og grøntområder i Florø og Brandsøy.§ 16-9.Kontrakter som reserveres for virksomheter med funksjonshemmede eller vanskeligstilte personerOppdragsgiveren kan begrense konkurransen til virksomheter eller programmer som har som hovedformål å integrere funksjonshemmede eller vanskeligstilte personer i arbeidslivet. Dette gjelder bare når minst 30 prosent av de ansatte i virksomheten eller programmet har en funksjonshemming eller er vanskeligstilt. Dersom oppdragsgiveren bruker denne muligheten, skal han angi dette i kunngjøringen.
Bransje(r): 9654 - Anleggsgartnere
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 22.04.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.03.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no