Kjøp av modulbygg for kontor

Oppdragsgiver: Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) Org.nr: 970963871
Telefon: 98208600
Web: E-post: veas@veas.nu
Kontaktpunkt: +47 98632927
Primær kontakt: Anna Louise Axelsen
Primær kontakt e-post: anax@veas.nu
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: VEAS har stadig store prosjekter gående som krever plass til eksternprosjektorganisasjon. I den forbindelse skal det settes opp et nytt ogmidlertidig modulbygg på ca. 200 m2 som dekker behovet for kontor,møterom, toalett og te-kjøkken. Det er i kontrakten opsjon pådemontering og flytting av modulbygget og kjøp av møbler til bruk ibygget.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører | 78945 - Entreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 18.04.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.03.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no