P556 UV Seierstad maskin og rørarbeider

Oppdragsgiver: Vestfold Vann IKS Org.nr: 962351409
Telefon: 33110300
Web: www.viv.no E-post: post@vestfoldvann.no
Kontaktpunkt: +47 95420667
Primær kontakt: Einar Klavenes
Primær kontakt e-post: einar.klavenes@norconsult.com
Utførelsessted: Fylke: Vestfold, Kommune: Larvik
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Konkurransen gjelder entreprise maskin og rørarbeider i nytt UV desinfeksjonsbygg ved Seierstad vba. UV bygget skal anlegges som en frittliggende bygning ved eksisterende vannbehandlingsanlegg på trykksiden etter utløpspumpene. Bygget har en grunnflate på ca. 400 m2.I entreprisen inngår rustfrie rørsystem med dimensjon Ø1000 - 1400 mm, med stålkvalitet AISI 304L og trykklasse PN16. To store samlestokker med diameter 1400 mm etableres på hver side av rekken med UV-aggregat (6 stk. UV-aggregat av type Wedeco Spektron 2000e levert av Sterner AS) hvor montasjen av disse skal inkluderes. Maskin og rørentreprisen inneholder for øvrig levering og montering av ventiler, vannmålere samt diverse rørteknisk utstyr og givere. Se fullstendig teknisk beskrivelse.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: [VoluntaryAwardBasis]
Type forespørsel: Se konkurransegrunnlag
Frist: 07.04.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 17.03.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no