UNN A-fløy MTU: Tilbudskonkurranse vedr Arbeidsstoler

Oppdragsgiver: Universitetssykehuset Nord-Norge HF Org.nr: 983974899
Telefon: 07766
Web: www.unn.no E-post: postmottak@unn.no
Primær kontakt: Marita Sørensen
Primær kontakt e-post: marita.sorensen2@unn.no
Utførelsessted: Fylke: Troms, Kommune: Tromsø
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), herav kalt oppdragsgiver, er et universitetssykehus som består av somatiske sykehus i Tromsø, Harstad og Narvik, psykiatrisk sykehus på Åsgård i Tromsø og lokalsykehus på Longyearbyen. UNN Tromsø bygges nå ut med ny A-fløy på 22 000 m2. Tilbygget skal inneholde operasjonsstuer, intensiv, rehabilitering, poliklinikk, laboratorier og støttefunksjoner.UNN inviterer nå til anskaffelse av utstyr til den nye A-fløya. Anskaffelsene vil i noen tilfeller også gjelde som opsjoner for senere leveranser til B-fløya. Denne konkurransen tar sikte på å fremskaffe tilbud på arbeidsstoler til ansatte og pasienter samt pasientstoler til prøvetaking. Det henvises til prisskjema og kravspesifikasjon for nærmere omfang og detaljering av anskaffelsen.
Bransje(r): 61030 - Kontormøbler og -innredninger
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Se dokument for konkurranseregler
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 26.04.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 16.03.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no