NOR 022-2017 Rehabilitering og etablering av cafe/restaurant i Nygårdsparken

Oppdragsgiver: Bergen Kommune Org.nr: 964338531
Telefon: 05556
Web: www.bergen.kommune.no E-post: postmottak@bergen.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 55565770
Primær kontakt: Joy Frantzen
Primær kontakt e-post: joy.frantzen@bergen.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Bergen
Sammendrag: Som ledd i opprustningen av Nygårdsparken ønsker Bergen kommune å rehabilitere/restaurere bygget og etablere en café/restaurant i den gamle Gartnerboligen i parken. Bygget er Bergen kommunes eiendom, og leieprisen for hele leieperioden tilsvarer leietakers investering ved oppføring av bygget, samt drift og vedlikehold av bygget i leieperioden.
Bransje(r): 99908 - Bygningsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Løsningsforslag / konsept Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Fremdrift Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Pris
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 31.05.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 08.04.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no