Gangveg Stongafjellet - Tøssedalen

Oppdragsgiver: Askøy kommune Org.nr: 964338442
Telefon: 56158000
Web: www.askoy.kommune.no E-post: postmottak@askoy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 56158000
Primær kontakt e-post: postmottak@askoy.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Entreprisen gjelder bygging av ca 650 m ny gang- og sykkelveg mellom Stongafjellet og Tøssedalen i Askøy kommune. I gangvegen skal det legges nye vannledninger, dimensjon varierende fra DN150 mm til DN315 mm. På et strekk på ca 60 m skal det legges vannledning DN250 mm i borehull. Det skal også legges noe avløpsledninger og drensledninger, samt kabler.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører | 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: [VoluntaryAwardBasis]
Type forespørsel: Se konkurransegrunnlag
Frist: 12.05.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.04.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no