Arkitekt- og rådgivertjenester til prosjektering av distriktsmedisinsk senter i Brønnøysund

Oppdragsgiver: Brønnøy kommune Org.nr: 964983291
Telefon: 75012000
Web: www.bronnoy.kommune.no E-post: postmottak@bronnoy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 75012502
Primær kontakt: Gunvald Eilertsen
Primær kontakt e-post: gunvald.eilertsen@bronnoy.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Brønnøy kommune skal utrede en forprosjektløsning inkl. kostnadsoverslag for bygging av distriktsmedisinsk senter (DMS) for Sør-Helgelandregionen i Brønnøysund, i samarbeid med Helgelandssykehuset HF som i hovedsak vil bli bruker/leietaker i bygget. Forprosjektet bygger på en konseptrapport pr. mai 2016 fra Sykehusbygg. Lokaliseringen er inntil og sammenbygd med kommunens helsesenter i Brønnøysund og foreløpig bruttoareal er ca. 3600 kvm. Forprosjektmaterialet skal danne grunnlaget for en beslutning om leieforhold og gjennomføring. Det skal derfor være med opsjon for detaljprosjektering og rolle som ansvarlig søker for prosjektet.
Bransje(r): 67548 - Rådgivende ingeniører | 153715 - Arkitekter | 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.05.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.04.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no