Prosjektleder for programmering og planleggingsfasen i forbindelse med nytt helsebygg i Verdal kommune

Oppdragsgiver: Verdal Kommune Org.nr: 938587418
Telefon: 74048200
Web: www.verdal.kommune.no E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 74048200
Primær kontakt: Oddvar Govasmark
Primær kontakt e-post: Oddvar.govasmark@verdal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Nord-Trøndelag, Kommune: Verdal
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Verdal kommune skal gjennomføre en programmering og planleggingsfase i forbindelse med nytt helsebygg, og har behov for en prosjektleder som skal gjennomføre denne prosessen i tett samarbeid med teknisk drift i Verdal kommune. Prosjektlederen skal lede prosessen frem til kontraktsignering på total entreprisen for nytt helsebygg.Verdal kommune planlegger oppføring av nytt helsebygg med anslagsvis 43 omsorgsboliger, 89 sykehjemsplasser, storkjøkken, vaskeri, sentrallager mat og andre dagtilbud. Ferdigstillelse i 2020. Tomten som er valgt for nytt helsebygg ligger mellom Verdal bo og helsetun og Verdal vgs. Vedlagt til konkurransegrunnlaget ligger to skisser (skisse A og skisse B) som illustrerer bygget og området.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.05.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.04.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no