Opparbeidelse av Hans Børlis plass

Oppdragsgiver: Eidskog kommune Org.nr: 964948054
Telefon: 62833600
Web: www.eidskog.kommune.no E-post: postmottak@eidskog.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 62833680
Primær kontakt: Bjørn Karsten Lien
Primær kontakt e-post: bjorn.karsten.lien@eidskog.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Eidskog kommune skal i forbindelse med markeringen av at det er 100 år siden Hans Børli ble født i 1918, opparbeide en plass foran Eidskog rådhus.Arbeidet består i å masse utskifte, og opparbeide arealet til park, "Børlistua" og i tillegg skal Kommunesturefløya dreneres og isoleres så kravet i arkivloven etterkommes med hensyn til temperatur og fuktighet.
Bransje(r): 61640 - Bygg- og anleggskonsulenter | 9654 - Anleggsgartnere
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.05.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 10.04.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no