Konsulentbistand prosjektleder og byggeleder

Oppdragsgiver: Sandnes kommune Org.nr: 964965137
Telefon: 51335000
Web: www.sandnes.kommune.no E-post: postmottak@sandnes.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 51335788
Primær kontakt: Anne-Kristin Mortensen
Primær kontakt e-post: anne-kristin.mortensen@sandnes.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Sandnes
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Prosjektet består av bygging av ny rundkjøring på Hoveveien med to underganger for GS-vei. Det skal også bygges GS-vei fra plangrensen i sør til busslomme i nord, og i denne skal det legges ny 300mm vannledning. I vest bygges det ny støyskjerm og legges om en avkjørsel. Fra rundkjøringen skal det også bygges ny påkjøringsvei til E-39, kalt Diagonalen. Plan 2006126 er vedlagt (vedlegg 2).Sandnes kommune er byggherre. Prosjektering er utført av Rambøll Norge AS.Hoveveien er fylkesveg og rundkjøring/diagonal skal overtas av Statens vegvesen etter ferdigstillelse.Det skal leies inn prosjektleder og byggeleder for gjennomføring av prosjektet.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 10.05.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 18.04.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no