Kreditt- og innfordringsadministrative tjenester for Finnmark fylkeskommune

Oppdragsgiver: Finnmark fylkeskommune co/FINANSinnkjøp AS Org.nr: 964994218
Telefon: 78963000
Web: www.ffk.no E-post: postmottak@ffk.no
Kontaktpunkt: +47 47984040
Primær kontakt: Tor Kristian Hansen
Primær kontakt e-post: tkh@finansinnkjop.com
Utførelsessted: Fylke: Finnmark
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: FINANSinnkjøp AS skal på vegne av Finnmark fylkeskommune gjennomføre en konkurranse om rammeavtale på kreditt- og innfordringsadministrative tjenester for en periode på 3 år (oppstart 01.08.2017) med ensidig opsjon på forlengelse i 1 år for oppdragsgiver.
Bransje(r): 61100 - Kredittopplysning | 60830 - Inkasso
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.05.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 18.04.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no