Kjøp av entreprenør og gartnertjenester for opparbeidelse av anlegg i skolegården til Nygård og kompetanseavdelingen

Oppdragsgiver: Søgne kommune Org.nr: 964967091
Telefon: 38055555
Web: www.sogne.kommune.no E-post: postmottak@sogne.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 45513971
Primær kontakt: Frode Trelsgård
Primær kontakt e-post: Frode.Trelsgard@sogne.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Vest-Agder
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Denne entreprisen gjelder delopparbeidelse av skolegården til elevene vedKompetanseavdelingen og Nygård skole. Opparbeidelsen er delt inn i tre områder.Område A gjelder anlegg for bevegelse, Nygård. Område B gjelder sandlekeområdet for Nygård. Område C gjelder uteområdet med tilhørende bevegelsesanlegg for Kompetanseavdelingen.
Bransje(r): 9654 - Anleggsgartnere
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.05.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 18.04.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no