Utarbeidelse av VAO-rammeplaner for Breivika Nord, Stakkevollvegen byutviklingsområde og Nordbyen i Tromsø kommune, mm

Oppdragsgiver: Tromsø Kommune - vann og avløp Org.nr: 940101808
Telefon: 77790000
Web: www.tromso.kommune.no E-post: postmottak@tromso.kommune.no
Primær kontakt: Jenny Mikalsen
Primær kontakt e-post: jenny.mikalsen@tromso.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Troms, Kommune: Tromsø
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Utarbeidelse av VAO-rammeplan for følgende områder på Tromsøya: Breivika Nord Stakkevollvegen byutviklingsområde Nordbyen Videreutvikling av rapporten «Løsningsmodeller for VAO-anlegg i strandsonen». Alternative løsninger for etablering av et sammenhengende avskjærende selvfallsystem som kan avlaste de eksisterende avløpspumpestasjonene PA 78 Skattøra, PA 79 Isrenna, PA 80 Gimle og PA 81 Breivika havn.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er beskrevet nedenfor Kriterier - angis i prioritert rekkefølge:  Bok_P1, pkt. 1.6
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Frist: 12.05.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 18.04.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no