Fauske kommune - asfaltering

Oppdragsgiver: Fauske kommune v/Innkjøpsservice Advokatfirma AS Org.nr: 972418021
Telefon: 75604000
Web: www.fauske.kommune.no E-post: postmottak@fauske.kommune.no
Primær kontakt: Rolf Willy Berg
Primær kontakt e-post: rolf.berg@innkjopsservice.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Fauske Kommune (heretter også betegnet som oppdragsgiver) innbyr til åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for asfaltering m.m. av kommunale veier.Avtalen har en varighet på 4 år.
Bransje(r): 60080 - Asfalt og asfaltarbeid
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 19.05.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 18.04.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no