Mysusæter høydebasseng og ledningsnett

Oppdragsgiver: Sel kommune Org.nr: 939617671
Telefon: 61700700
Web: www.sel.kommune.no E-post: postmottak@sel.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 61700771
Primær kontakt: Bjørn Aabakken
Primær kontakt e-post: bjorn.aabakken@sel.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oppland, Kommune: Sel
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Sel Kommune innbyr tilbydere til å delta i konkurransen om prosjektering og bygging av nytt høydebasseng og ventilkammer på Mysusæter, volum ca. 190 m3. Med i entreprisen er også 270 m adkomstveg (funksjonsbeskrevet) og detaljbeskrevet ledningsanlegg med 380 m grøft for kommunalt ledningsanlegg for vann, avløp, overvann og trekkerør for kabler, 200 m kabelgrøft og 100 m stikkledningsgrøft. Det graves grunne grøfter og brukes preisolerte vann- og avløpsledninger.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører | 96569 - Høydebasseng
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: [VoluntaryAwardBasis]
Type forespørsel: Se konkurransegrunnlag
Frist: 13.05.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 18.04.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no