Prosjektledertjenester Fauske kommune

Oppdragsgiver: Fauske kommune v/Innkjøpsservice Advokatfirma AS Org.nr: 972418021
Telefon: 75604000
Web: www.fauske.kommune.no E-post: postmottak@fauske.kommune.no
Primær kontakt: Rolf Willy Berg
Primær kontakt e-post: rolf.berg@innkjopsservice.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Fauske Eiendom KF skal anskaffe prosjektledertjenester for bygging av teknisk driftsbygg / blålysbygget i Fauske.Det er vedtatt å bygge et nytt teknisk driftsbygg for å samle alle tekniske tjenester i kommunen under ett tak, herunder vei, vann og avløp og Park/Idrett for å nevne noen. I tillegg skal det bygges et nytt Blålysbygg, der alle beredskapsinstanser skal være samlet, herunder Salten Brann, Sivilforsvaret, kommunal legevakt og Nordlandssykehusets ambulansetjeneste.Prosjektet er på skissenivå der det har vært en grundig gjennomgang av prosjektet og dets behov for areal og teknisk infrastruktur.Anskaffelsen omfatter prosjektledertjenester for prosjektet slik det fremstår i dag og frem til et endelig vedtak i kommunestyret. Videre vil arbeidet omfatte oppfølgning også i fasene frem til bygget er ferdig. For mer informasjon, se anskaffelsesdokumentene.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 19.05.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 18.04.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no