Ranheimsruta - sykkeltiltak, Kirkegata og Gamle Kongevei

Oppdragsgiver: Trondheim kommune Org.nr: 942110464
Telefon: 72540000
Web: www.trondheim.kommune.no E-post: postmottak@trondheim.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 97514281
Primær kontakt: Mari Olden
Primær kontakt e-post: mari.olden@trondheim.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Sør-Trøndelag, Kommune: Trondheim
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: I forbindelse med Miljøpakken er det utarbeidet plan for utbedring av deler av Ranheimsruta. I Gamle Kongevei skal det bygges sykkelveg med fortau over en strekning på ca. 100 meter.I Kirkegata skal det synliggjøres at det er en sykkelgate. Det skal anlegges en buffer på ca. 0.6 meter med storgatestein mot parkeringsarealene i Kirkegata. Utenfor "Alerisbygget" skal dagens tverrparkering gjøres om til langsgående parkering. Her vil også fortauet bli utvidet med 2 meter. Det skal gjøres belegningstiltak i krysset Nonnegata - Kirkegata. Krysset Wessels gate - Kirkegata og Gyldenløvs gate - Kirkegata skal strammes opp. Eksisterende sandfang flyttes eller erstattes i hht til ny kantsteinslinje.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 05.05.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 19.04.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no