E61: Maskin Åker PST

Oppdragsgiver: Hias IKS Org.nr: 947293265
Telefon: 45975500
Web: www.hias.no E-post: post@hias.no
Kontaktpunkt: +47 91885974
Primær kontakt: Anne Grethe Tangnæs
Primær kontakt e-post: anne.grethe.tangnaes@hias.no
Utførelsessted: Fylke: Hedmark, Kommune: Hamar
Kunngjøringen gjelder: Se dokumentasjon
Sammendrag: Hias skal bygge en ny Åker pumpestasjon til erstatning for eksisterende, da denne kommer i konflikt med trase for ny E6. Pumpestasjonen skal dimensjoneres for 110 l/s. Framdriften i prosjektet er bestemt av Nye Veier sin utbygging av ny E6. Denne konkurransen dekker entreprisen E61: Maskintekniske arbeider.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: [VoluntaryAwardBasis]
Type forespørsel: Se konkurransegrunnlag
Frist: 22.05.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 19.04.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no