Vindern- ENØK 2017

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF Org.nr: 985987246
Telefon: 23488000
Web: omsorgsbygg.oslo.kommune.no E-post: postmottak@oby.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 45850042
Primær kontakt: Iren Marugg
Primær kontakt e-post: iren.marugg@oby.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo
Sammendrag: Oppdragsgiver skal gjennomføre diverse ENØK-tiltak iht. NS 8407:2011 for Vindern bo- og servicesenter for å optimalisere energiøkonomi, vedlikehold, renholdsvennlighet samt fleksibilitet og rasjonalitet i driftsbildet for senteret.Tiltak som skal gjennomføres gjennom totalentreprisen er kort summert:- Gjenvinning av kondensatorvarme fra kjølemaskin, i teknisk rom i kjeller- Bedre SFP med nye vifter system 36.01, i teknisk rom i kjeller- Bytte til roterende varmegjenvinnersystem 36.02, i teknisk rom i kjeller- Lysstyring og utskiftning til LED, i hele bygget (mye arbeid i beboeretasjene, - 2. - 6. et.)- Ny styring av radiatorvarme og integrasjon i SD, i hele bygget (inkl. på alle 85 beboerrom)- Energimåler for tappevann, i teknisk rom i kjeller- Utskiftning av KNX komponenter, i alle rom på hele bygget
Bransje(r): 60460 - Energiøkonomisering | 61520 - Enøksentre
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.06.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 12.05.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no