RAMMEAVTALE FOR LEVERING OG LEGGING AV ASFALT

Oppdragsgiver: Askøy kommune Org.nr: 964338442
Telefon: 56158000
Web: www.askoy.kommune.no E-post: postmottak@askoy.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 56158177
Primær kontakt: Thorbjørn Pedersen
Primær kontakt e-post: thpe@askoy.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Askøy
Sammendrag: Rammeavtale for asfalt og legging av asfalt.
Bransje(r): 60080 - Asfalt og asfaltarbeid
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 31.05.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 13.05.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no