Oppgradering av Skanseparken og Tveiteparken lekeplasser

Oppdragsgiver: Bergen kommune Org.nr: 964338531
Telefon: 05556
Web: www.bergen.kommune.no E-post: postmottak@bergen.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 55569252
Primær kontakt: Lillian Sharma
Primær kontakt e-post: lillian.sharma@bergen.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Hordaland, Kommune: Bergen
Sammendrag: Bergen kommune ved Bymiljøetaten skal oppgradere Tveiteparken og Skanseparken lekeplasser.Tveiteparken lekeplass skal oppgraderes som musikk og sanselekeplass.Skanseparken lekeplass skal oppgraderes med en 30meter lang sklie, og annet lekeplass og idrettsutstyr.En stor del av arbeidene er grunnarbeider, anleggsgartnerarbeider og VA arbeider knyttet til håndtering av overflatevann.Arbeider på Tveiteparken omfatter også Elektro arbeider.
Bransje(r): 9654 - Anleggsgartnere
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 02.06.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.05.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no