VA Åbødalen - Djupadalen

Oppdragsgiver: Sauda Kommune Org.nr:
Telefon: 52786100
Kontaktpunkt: +47 46878806
Primær kontakt: Arve Ripland
Primær kontakt e-post: arve.ripland@sauda.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Rogaland, Kommune: Sauda
Sammendrag: Eksisterende vann og avløpsanlegg i Åbødalen - Djupadalen skal saneres og bygges på nytt. Det skal legges nye vann, overvann og spillvannsledninger i vegareal, samt at det skal legges til rette for ny pumpestasjon for spillvann. Levering av pumpestasjon er ikke med i denne konkurransebeskrivelsen.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 15.06.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.05.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no