Slemdal skole - Rivearbeider

Oppdragsgiver: Undervisningsbygg Oslo KF Org.nr: 984070659
Telefon: 23060970
Web: www.undervisningsbygg.oslo.kommune.no E-post: postmottak@ubf.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 99560786
Primær kontakt: Trond Sommerdal
Primær kontakt e-post: trond.sommerdal@ubf.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Slemdal skole består av 3 bygg. Gamleskolebygget, hovedbygget og Småskolebygget.Rivearbeidene omfatter komplett riving av Småskolebygget, samt innvendig ikke konstruktiv riving i hovedbygget. Klimaskall i Hovedbygg skal ikke røres.Riving av tekniske anlegg i Småskolebygget og Hovedbygget.Riving av utendørs konstruksjoner og tekniske anlegg, infrastruktur.Demonteringsarbeider omfatter kunst i Småskolebygget og utvendig statue.
Bransje(r): 10080 - Riving og sanering
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 16.06.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.05.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no