Nedste Hopperstadmarki, del 2

Oppdragsgiver: Vik kommune Org.nr: 937498764
Telefon: 57698200
Web: www.vik.kommune.no E-post: postmottak@vik.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 90576187
Primær kontakt: Kjell Magne Brekken
Primær kontakt e-post: kjellmagne.brekken@asplanviak.no
Utførelsessted: Fylke: Sogn og Fjordane, Kommune: Vik
Sammendrag: Om lag 300 meter veg skal takast att med ny overbygning, samt VA-grøfter og kabel-anlegg
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 08.06.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 15.05.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no