Avløpssanering Lyngbøvatnet Entreprise nr 2 - pumpestasjon

Oppdragsgiver: Bergen kommune Org.nr: 964338531
Telefon: 05556
Web: www.bergen.kommune.no E-post: postmottak@bergen.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 055566380
Primær kontakt: Toril Rydland
Primær kontakt e-post: Toril.Rydland@bergen.kommune.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Bergen kommune v/Vann- og avløpsetaten skal sanere eksisterende offentlig avløpspumpestasjon på Lyngbø og erstatte denne med ny. Vi skal bruke eksisterende pumpesump å sette ned to nye sumper, montere nye pumper og nytt overbygg med tilhørende installasjoner.Kontrakten omfatter også levering av alle nødvendige reservedeler, samt utførelse av hovedservice og reparasjon ved større (akutte) hendelser, jf konkurransegrunnlaget punkt 4.2 og 4.3.Se for øvrig konkurransegrunnlagets vedlegg 1 for ytterligere informasjon om anskaffelsen.
Bransje(r): 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: [VoluntaryAwardBasis]
Frist: 07.06.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 16.05.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no