Totalentreprise - Hasselhaugen barnehage

Oppdragsgiver: Omsorgsbygg Oslo KF Org.nr: 985987246
Telefon: 23488000
Web: omsorgsbygg.oslo.kommune.no E-post: postmottak@oby.oslo.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 23488000
Primær kontakt: Therese Robertsen
Primær kontakt e-post: therese.robertsen@oby.oslo.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Oslo, Kommune: Oslo
Sammendrag: Oppdraget omfatter prosjektering og bygging av en ny, komplett barnehage med fire baser på tomten gnr./bnr. 47/383. Leveransen omfatter også opparbeidelse av uteområdet. Totalentreprenør må ha en prosjekteringsgruppe som ivaretar alle påkrevde fagfelt for dette oppdraget. Bygging av barnehage med uteområdet skal gjennomføres som en ordinær totalentreprise basert på NS 8407.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.06.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 16.05.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no