Fv. 98 Giilas-Smalfjord Parsell Torhophøyda

Oppdragsgiver: Statens Vegvesen Org.nr: 971032081
Telefon: 02030
Web: www.vegvesen.no E-post: firmapost@vegvesen.no
Kontaktpunkt: +47 90643252
Primær kontakt: Johnny Johnsen
Primær kontakt e-post: johnny.johnsen@vegvesen.no
Utførelsessted: Fylke: Finnmark, Kommune: Tana
Sammendrag: Statens vegvesen skal på vegne av Finnmark fylkeskommune oppgradere Fv 98 Torhophøyda. Det skal lages fylling på begge sider av veien mellomprofilene 16040 og 16170. Veglinja løftes mellom profilene 15800 og 16550.Det skal tas ut omkring 32000 pm3 fjell i skjæringene i linja mellom profilene 15825 og 16850, samt i skjæring mellom profilene 15490 og 15825. Av sprengt fjell skal det knuses omkring 3400 pm3 som skal brukes til forsterkninslag og topp grusdekke. Resterende sprengte masser brukes til veifylling. Asfaltering av vegen blir ikke gjort på denne kontrakten.
Bransje(r): 99909 - Vegentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 13.06.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 16.05.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no