Totalentreprise arealeffektivisering Bærum Rådhus

Oppdragsgiver: Bærum kommune Org.nr: 935478715
Telefon: 67504050
Web: www.baerum.kommune.no E-post: info@baerum.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 98224622
Primær kontakt: Jens Petter Viste Kroepelien
Primær kontakt e-post: jens.kroepelien@probea.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Bærum Kommune vil utlyse konkurranse om totalentreprise for innvendig ombygging av arealer i Bærum Rådhus. Prosjektet omfatter ca.3000m2 kontorer, møteromarealer og kantine, og vil delvis benyttes som pilotprosjekt for fremtidig ombygging av hele kommunegården i Sandvika. Eksisterende prosjekteringsgruppe skal tiltransporteres totalentreprenør.Totalentreprise vil kunngjøres i månedsskiftet mai/juni.Det innkalles i denne forbindelse til informasjonsmøte om prosjektet for å gi leverandører innsikt og for å svare på eventuelle spørsmål.Informasjonsmøtet avholdes mandag 29.mai kl.0900-1030 i Bærum Rådhus.Vi ber om at interessenter melder seg på til kontaktpersonens epost.
Bransje(r): 11342 - Byggteknikkonsulenter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Frist: 01.01.2018
Publiseringsdato: 16.05.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no