Utskifting veilysarmatur, Eidsvoll kommune

Oppdragsgiver: Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Org.nr: 933649768
Telefon: 66108000
Web: www.ullensaker.kommune.no E-post: postmottak@ullensaker.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 64822263
Primær kontakt: Lars Vegard Kjærstad
Primær kontakt e-post: lars.vegard.kjaerstad@orik.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Eidsvoll kommune ønsker å bytte ut all gammel veibelysning med nye økonomiske LED-armaturer. Samtidig ønskes en tilnærmet optimalisering av forsyningen til anleggene med mål om færrest mulig tennpunkt og etablering av målere i disse.Arbeidene er delt opp i 3 geografiske soner og er tenkt utført sonevis over 2-3 år.Sonene er delt opp i ialt 57 tennsoner hvor det skal installeres nytt tennskap med måler i ca 40 av disse. ca 1100 armaturer skal byttes, der omlag 10% er montert på stålmast.Denne entreprisen omfatter komplett levering og montering av nye tennskap og armaturer. I tillegg skal det for hver tennsone lages tiltaksliste for nødvendig vedlikehold og utskiftninger i veilysanlegget for å tilfredsstille krav i relevante forskrifter FEF, FEL, FEU, FSE. Disse overleveres kommunen vedferdigstillelse av hver enkelt sone.
Bransje(r): 60470 - Elektroentreprenører | 96531 - Veilysmateriell
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 12.06.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 16.05.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no