HFK 16-0086 Arbeidsklede og verneutstyr

Oppdragsgiver: Hordaland fylkeskommune Org.nr: 938626367
Telefon: 55239000
Web: www.hordaland.no E-post: hfk@post.hfk.no
Primær kontakt: Karianne Mjøs-Haugland
Primær kontakt e-post: karianne.mjos-haugland@hfk.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Formålet med avtalen er å dekke behovet for arbeidsklede og verneutstyr til tilsette i Hordaland fylkeskommune.Brukarar av avtalen vil i hovudsak vere lærarar/miljøarbeidarar, reinhalderar og driftspersonell/driftsoperatørar (eksempelvis driftsleiarar, arkeologar, utearbeidarar på Eigedomsavdelinga, Bybanen Utbygging, Skyss etc.). Arbeidsklede til tannhelsepersonell er i utgangspunktet unnateke denne kontrakten, då dei har avtale om leige av arbeidsklede. Dette er likevel ikkje til hinder for at tilsette på tannklinikkane handlar på denne kontrakten.Avtalen skal og dekke klede/verneutstyr som fylkeskommunen kjøper inn til elevar. Det kan vidare bli aktuelt å la elevar handle på avtalen på like vilkår, men oppdragsgjevar tek atterhald om då å kunne tilby elevane klede/utstyr frå fleire leverandørar.
Bransje(r): 120 - Arbeidsklær
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Frist: 01.01.2018
Publiseringsdato: 16.05.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no