VA-anlegg Feetaleite. Totalentreprise

Oppdragsgiver: Asplan Viak AS Org.nr: 910209205
Telefon: 41799417
Web: www.asplanviak.no E-post: asplanviak@asplanviak.no
Kontaktpunkt: +47 95129865
Primær kontakt: Tor Andersson
Primær kontakt e-post: tor.andersson@asplanviak.no
Utførelsessted: Sted: hele Norge
Sammendrag: Legging av ca. 2200 meter med preisolerte vann- og avløpsledninger i grunne grøfter i hyttefelt i Feetalia i Eidfjord kommune. Inklusiv varmekabler og elektrikerarbeider. I tillegg skal det leveres en prefabrikert pumpestasjon for 400 pe med overbygg og overløpstank
Bransje(r): 96565 - Avløpsanlegg | 99907 - Vann- og avløpsentreprenører
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Kontraktsstørrelse: Kontrakten tildeles på grunnlag av  kriteriene som er angitt i konkurransegrunnlaget
Type forespørsel: Åpen tilbudskonkurranse
Tildelingskriterier %:
1. Konkurransegrunnlaget
Frist: 09.06.2017
Språk: Norsk
Publiseringsdato: 16.05.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no