Kjøp av parallelloppdrag - Nye Nittedal sentrum

Oppdragsgiver: Nittedal kommune Org.nr: 971643870
Telefon: 67059000
Web: www.nittedal.kommune.no E-post: postmottak@nittedal.kommune.no
Kontaktpunkt: +47 67059000
Primær kontakt: Kjersti Gakkestad
Primær kontakt e-post: kjersti.gakkestad@nittedal.kommune.no
Utførelsessted: Fylke: Akershus, Kommune: Nittedal
Sammendrag: Nittedal kommune inviterer konsulentteam innen arkitektur og plan til et honorert parallelloppdrag for å få kreative og realistiske innspill til en helhetlig utvikling av nye Nittedal sentrum til et attraktivt og klimavennlig møtested for hele kommunen. Parallelloppdraget skal bidra til kommunens arbeid med visjoner, fremtidsbilder og gjennomføringsstrategi for utviklingen av sentrum, og danne grunnlag for kommunens arbeid med en områdeplan for nye Nittedal sentrum. Kommunen vil benytte prosessen og bidragene til å skape oppmerksomhet rundt det forestående planarbeidet, samt til å engasjere til debatt blant administrasjon, politikere, innbyggere, utbyggere og næringsliv.Nittedal kommune vil engasjere tre konsulentteam som hver vil motta NOK 400.000,- inkludert alle kostnader teamet måtte ha for å gjennomføre oppdraget. Honoraret er eksklusivt merverdiavgift.
Bransje(r): 153715 - Arkitekter
GPA/WTO:
Alternative tilbud:
Frist: 01.01.2018
Publiseringsdato: 23.05.2017
 
Meld fra om interesse og se tilleggsdokumenter på Doffin.no